Tietosuojaseloste

tietosuojaSELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Feeniks Helsingin henkilötietojenkäsittelyä.
Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot Vello ajanvarausjärjestelmässä ja Feeniks Helsingin verkkosivuilla ja -kaupassa. Potilasasiakirjojen käsittelystä tiedot löytyvät erillisestä potilasrekisteriselosteesta.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Feeniks Helsinki
Y-tunnus 2888484-8
Porttikuja 6 F 149, 00940 Helsinki
p. 050 555 1977
www.feenikshelsinki.fi
Minna Suhonen
p. 050 555 1977
minna.suhonen@feenikshelsinki.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Keräämme palveluidemme käyttäjistä vain palvelun toiminnan ja kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja.
Tunnistamiseen ja tunnistautumiseen, yhteydenpitoon sekä palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten henkilö- ja yhteystiedot. Maksamiseen tarvittavia tietoja, kuten käyttäjien tallentamien maksukorttien tunniste, maksukortin tyyppi, maksukortin voimassaoloaika ja maksukortin 4 viimeistä numeroa. Tiedot eivät sisällä kortin numeroa, turvakoodia tai muita verkkomaksamiseen tarvittavia tietoja.
Kaikki mobiilimaksamiseen ja kortin veloittamiseen liittyvä liikenne tapahtuu lain vaatimukset täyttävän maksupartnerimme iZettle maksupalveluyrityksen järjestelmässä, sekä verkkomaksujen yhteydessä maksupartnerimme Bambora PayForm, Paybyway Oy:n järjestelmässä.
Säilytämme kuitit kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja käytämme tietoja anonyymisti ostokäyttäytymisen profilointiin.
Verkkosivustollamme kerätään evästeitä sivuston toiminnan optimoimiseksi. Tallennamme anonyymisti tietoja kuten ip-osoite sekä käytettävän laitteen ja selaimen tiedot.
Sähköpostiasiakaspalveluun liittyvät tiedot, joita säilytämme asiakaspalvelunkehittämiseksi.  


Säännönmukaiset tietolähteet
 

Asiakas tai palveluiden käyttäjä itse. Rekisteröitymisen, kirjautumisen, palvelun käyttämisen, ostamisen tai asiakaspalvelupyynnön yhteydessä saadut tiedot. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon, joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle.  


Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien Feeniks Helsingin hallussa olevia henkilötietoja:
Oikeus tutustua Feeniks Helsingin hallussa oleviin henkilötietoihin, pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa poistamista, peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn sekä pyytää tietojen siirtämistä.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Feeniks Helsingin yhteyshenkilöön.


Tietojen käsittelyn tarkoitus
  

Henkilötietoja käytetään lakisääteisten ja sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja niitä käytetään tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin se on tarpeellista.
Sopimus muodostuu Feeniks Helsingin ja käyttäjän välille käyttäjän rekisteröityessä palveluun tai muodostaessaan asiakaskäynnillä asiakassuhteen. Samalla rekisteröity hyväksyy tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn.
Lakisääteisiä velvoitteita ovat mm. laki yksityisestä terveydenhuollosta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä kirjanpitolainsäädäntö.
Verkkosivujen ja palveluidemme kehittämiseksi kerätään analyytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen.
Suostumus annetaan sivustolle saavuttaessa ja palveluita käyttämällä. Evästeiden käyttö on mahdollista estää muuttamalla selaimen asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti, sekä tyhjentämällä mahdolliset evästeet selaimenvälimuistista.
Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä pyydetään erillinen suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.
Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan, ellei lainsäädännössä, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, toisin vaadita.
Tietojen käsittely tapahtuu Feeniks Helsingissä vastuuhenkilön toimesta ja joidenkin palveluiden osalta kolmansien osapuolien taholla, kuten Vello ajanvarausjärjestelmässä ja iZettle sekä Bambora PayForm
maksupalveluntarjoajilla. Muilta osin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita (mm. kirjanpitolaki).


Rekistereiden suojausperiaatteet
 

Käytetään asianmukaisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö.
Potilasasiakirjojen käsittely ja suojaus tapahtuu potilasrekisteriselosteen mukaisesti.
Feeniks Helsinki käyttää vain luotettaviksi tunnettuja yhteistyökumppaneita, jotka takaavat puolestaan lainmukaisen ja päivitetyn tietojen käsittelyn niiltä osin kuin yhteistyö- tai alihankintasopimus Feeniks Helsingin kanssa heitä velvoittaa.


Yhteistyökumppaneiden tietosuojaselosteet

Vello Solutions Oy, Y-tunnus 2140030-2 https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf 
iZettle AB, Y-tunnus 2638823-4 http://cdn.izettle.com/term-updates-august-2020/iZettle%20Service%20Privacy%20Policy%20-%20FI.pdf?utm_medium=email&utm_source=crm&utm_campaign=EU_FI_INT_CPG_ALL_EML_ALL-PPandIZ-Story-T%26C&utm_content=
Bambora PayForm, Paybyway Oy ,Y-tunnus 2486559-4  https://d2o7rqynhxcgmp.cloudfront.net/uploads/documents/Finland/tietoja-henkilotietojen-kasittelysta-payform-kayttajille.pdf